PSP 7 RADOMSKO

Konkurs

W ramach Tygodnia Walki z Nałogami proponujemy Wam Konkurs Profilaktyczno - Językowy „Nałogom – STOP, dla zdrowia – START”
I. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II i III PG.
II. Uczniowie przygotowują (indywidualnie) ulotkę w języku niemieckim (format A3 lub A4) - technika dowolna.
III. Cel nadrzędny Konkursu - poszerzanie i pogłębianie znajomości języka niemieckiego.

IV. Cele konkursu:
1. Pogłębienie wiedzy uczniów na temat profilaktyki uzależnień.
2. Uświadomienie młodzieży szkodliwego wpływu używek na organizm człowieka.
3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży.
4. Ukazanie zgubnych skutków picia alkoholu, palenia papierosów (również elektronicznych), i przyjmowania narkotyków i dopalaczy.
5. Skłanianie uczniów do zachowań asertywnych.

V. Nagrodami w Konkursie są:
- Punkty z zachowania zgodnie z WSO,
- Ocena z języka niemieckiego zgodnie z WSO (brany pod uwagę poziom znajomości języka),
- Promocja najlepszych prac na stronie internetowej szkoły oraz na Funpage`u Szkoły na Facebooku,
- Autorzy najlepszych prac otrzymają drobne nagrody - niespodzianki.

VI. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:
- Poziom językowy zawartych w pracy treści profilaktycznych,
- Zawartość merytoryczna pracy,
- Kreatywność, pomysłowość i oryginalność,
- Estetyka wykonania pracy.

VII. Termin trwania konkursu od 13 marca - do 20 marca 2018 r.
Prace należy dostarczyć (podpisane: imię, nazwisko, klasa) do nauczycieli języka niemieckiego.

2018-03-12 20:38:03        dodał(a): mariola        Autor: p. B. Łopusińska