PSP 7 RADOMSKO

CodeWeek

Minął pierwszy tydzień kodowania, w którym aktywnie wzięli udział uczniowie z klas II, IV, V oraz VI. Wszystkie działania przeprowadzone zostały na lekcjach informatyki, podczas których pokazano, że kodowanie rozwija kompetencje takie jak myślenie, podejmowanie i rozwiązywanie problemów.

Klasy II rozszyfrowywały zakodowany obrazek na specjalnie przygotowanych  kartach pracy, na których  kolorowały wyznaczone pola na podstawie legendy.

Pokaż galerię zdjęć

Uczniowie klas IV podczas zajęć układali za pomocą odpowiednich klocków drogę, którą musieli pokonać, żeby dotrzeć do celu. Zadanie służyło formułowaniu prostych i jednoznacznych instrukcji i ich precyzyjnego wykonywania. Następnie w specjalnie przygotowanych kartach uczniowie odkodowywali zakodowane obrazy.

Pokaż galerię zdjęć

 

Uczniowie klasy V  kodowali obraz za pomocą liczb przedstawionych na diagramie. Zadanie polegało na właściwym zaznaczaniu pól diagramu, za którym kryje się obrazek. Liczby u góry i po lewej stronie diagramu określały, które pola należy zaznaczyć. Każda liczba określała długość grupy zamalowanych pól w danym rzędzie lub kolumnie.
Uczniowie nauczyli się: odszyfrowywania informacji, spostrzegawczości, umiejętności podejmowania decyzji. 

Pokaż galerię zdjęć

 

Uczniowie klas VI tworzyli grę – quiz przy użyciu oprogramowania Scratch.

Głównym celem ćwiczenia było nauczenie uczniów, jak przy użyciu Scratch zaprogramować prostą grę w pytania i odpowiedzi, która mogłaby zostać wykorzystana w każdym przedmiocie wszystkich klas. Podczas tworzenia takiej gry uczniowie rozwinęli niektóre z podstawowych aspektów umiejętności myślenia komputacyjnego.

Pokaż galerię zdjęć

 

Zajęcia przeprowadziły p. M. Pokropska oraz p. A. Jędrzejczyk. Koordynatorem działań jest p. M. Pokropska.

2019-10-16 00:55:40        dodał(a): mariola        Autor: p. M. Pokropska