PSP 7 RADOMSKO

Biblioteka szkolna

Konkurs plastyczny "Mój Marszałek"

Nasza szkoła organizowała 150 urodziny Marszałka Piłsudskiego. Świetlica szkolna wraz z biblioteką, chcąc uczcić Marszałka ogłosiły wśród klas młodszych i IV-V konkurs na najpiękniejszy portret Wodza pod hasłem „Mój Marszałek”. Zadaniem uczniów było wypełnienie dowolną techniką wybranego szablonu przedstawiającego postać Marszałka. Prace przepiękne, komisja miała ogromne trudności z wyborem laureatów. Oto oni:

Wśród klas II:

1. Mateusz  Zagaj IIb
2. Justyna Łągiewka IIb
3. Nina Zwierzyńska IIb, Irena Zwierzyńska IIb

Klasy III:

  1. Kacper Malec IIIb
  2. Szymon Szaliński IIIb
  3. Maksymilian Sobczyk IIIc, Julia Hofman IIIc

Wyróżnienie:

Kinga Juszczyk IIIc
Kuba Szwedzik  IIIb
Maja Mielczarek IIIb
Amelka Bzowska IIIb
Dominik Kowalski IIIb
Zuzanna Dziuba IIIc

Klasy IV-V

1.Patryk Hemerling IVB
2.Krzysztof Ćwiek VB
3.Emilka Żebrowska IVB

Pokaż galerię zdjęć


Pasowanie na czytelników

Książka jest naszym przyjacielem. Tą prawdę poznali uczniowie 19 grudnia w szkolnej bibliotece, gdzie odbyła się ważna uroczystość. W ramach Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Czytelnictwa pierwszaki zostały pasowane na czytelników. To święto dla uczniów klas pierwszych przygotowali ich starsi koledzy i koleżanki z klasy IVa. 
Przekazali im ważne zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych i przedstawili zalety czytania książek. Pierwszaki musiały wykazać się znajomością bajek. Złożyły uroczyście ślubowanie, że będą chętnie czytać książki i dbać o nie.


Zajęcia z historii Radomska

W dn. 13.12.2017 r. kl. IV b z wychowawcą p. Beatą Wójcik uczestniczyła w zajęciach z edukacji regionalnej w Bibliotece Pedagogicznej.
Zajęcia z historii Radomska prowadziły p. Dorota Chmielewska i p. Justyna Drozdek – doktorantki Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii Pedagogicznej im. Jana Długosza w Częstochowie.

Uczniowie poznali historię naszego miasta oraz wzięli udział w konkursie – quizie pt. „Dzieje Radomska w zabytkach zapisane”.
Nasi uczniowie wykazując się wiedzą zdobyli następujące miejsca:

I miejsce - Lena Reszka, Wiktoria Wiche;

II miejsce - Jakub Bogacz, Julian Struzik, Patryk Wróblewski;

III miejsce - Alicja Broszkiewicz, Hanna Nagaduś, Joanna Tutaj.

Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem naszych młodych uczestników.

 


Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania  pt. "Zaczarowany świat książek"

W dn. 1.12.2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 odbył się III Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania  pt. "Zaczarowany świat książek" organizowany przez nauczycieli bibliotekarzy PSP nr 4 p. Annę Śliwakowską i PSP nr 7 p. Małgorzatę Fimowicz- Bednarską oraz p. Agnieszkę Kostrzewę – logopedę PSP nr 4.

Konkurs adresowany był do uczniów kl. IV – VI. Naszą szkołę reprezentowali: Julia Łągiewska  z kl. 6 b i Magdalena Łągiewska  z kl. 4a.
Do udziału zgłosiło się 17 uczniów z 8 radomszczańskich szkół: PSP nr 2, PSP nr 3, PSP nr 4, PSP nr 5, PSP nr 6, PSP nr 7, PSP nr 8 i PSP nr 9, a także z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Dobryszycach.
Po wysłuchaniu pięknego czytania w wykonaniu uczniów kl. IV - VI jury w składzie: przewodnicząca p. Joanna Woźniak - bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Radomsku, członkowie: p. Ewa Brzuchania - nauczyciel bibliotekarz PSP nr 2 oraz p. Agnieszka Kostrzewa - logopeda PSP nr 4, postanowiło przyznać miejsca:
I. m. ex aequo: Karolina Staś - PSP nr 2, Natalia Podawca - ucz. PSP nr 5, Wiktoria Kieruzel - PSP nr 9;
II. m. ex aequo: Kacper Rochowski - ucz. PSP nr 4, Kinga Koniarska - PSP nr 6;
III. m. ex aequo: Dawid Stępień - ucz. PSP nr 3; Julia Łągiewska - PSP nr 7, Olivia Ciszewska - PSP nr 8, Alicja Auguścik - Zespół Szkolno -Przedszkolny w Dobryszycach.
Z rąk p. dyr. PSP nr 4  Izabeli Iwanowicz oraz p. wicedyr.  PSP nr 7 Ewy Stępień zwycięzcy w otrzymali nagrody książkowe, pamiątkowe dyplomy, a pozostali wyróżnienia.
Zainteresowanie konkursem było bardzo  duże. Nauczyciele bibliotekarze  zgodnie potwierdzili ponowny udział w konkursie w przyszłym roku szkolnym.
U.Eco powiedział "Kto czyta książki, żyje podwójnie".  Czytajmy książki!


Warsztaty edukacyjne w Bibliotece Pedagogicznej i bibliotece szkolnej

W ramach narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  uczniowie młodszych klas szkoły podstawowej mieli  okazję uczestniczyć w warsztatach edukacyjnych w Bibliotece Pedagogicznej.  W ten sposób zrealizowany był projekt czytelniczo - plastyczny dla klas edukacji wczesnoszkolnej.

Głośne czytanie fragmentów książek oraz zajęcia plastyczne miały na celu wdrożyć  i zachęcić nasze dzieci do efektywnego czytania.

W klasach IV – VI realizowany był projekt czytelniczo- plastyczny na okładkę swojej ulubionej książki. Uczniowie wybierali najciekawsze według nich książki  i tworzyli do nich  okładki, które można zobaczyć w bibliotece szkolnej.

Pokaż galerię zdjęć


Wystawa ze zbiorów Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  24.10.2017 r. kl. III d pod opieką wychowawcy p. Joanny Brylik i p. Edyty Kaczmarczyk  oglądała w sali wystaw czasowych w Muzeum Regionalnego w Radomsku wystawę ze zbiorów Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi „Wyróżnieni strojem - Huculszczyzna. Tradycja i współczesność". Ekspozycja jako "opowieść" o ubieraniu się pokazała znaczenie rzeczy na kolejnych etapach życia człowieka. Na wystawie pokazane zostały stroje noszone przez Hucułów, górali pochodzenia rusińskiego, wołoskiego i rumuńskiego, zamieszkujących tereny znajdujące się współcześnie na Ukrainie, na obszarze Karpat Wschodnich, u stóp Gorganów i Czarnohory.                      

Dzieci miały okazję obejrzeć prezentację i film poświęcony Huculszczyźnie.  

Na ekspozycji strój huculski został ukazany w czterech różnych odsłonach: w krajobrazie, w codzienności, w świętowaniu i w huculskich impresjach.


Spotkanie z pisarzem Kazimierzem Szymeczko

W dn. 10.11.2017 r. w MBP odbyło się spotkanie autorskie z pisarzem książek dla dzieci Kazimierzem Szymeczko. Uczestniczyli w nim uczniowie kl. IV a, którzy mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę z historii odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzieci z uwagą słuchały pogadanki pisarza i zadawały pytania. Spotkanie było niezwykle interesujące i dało dzieciom wiele radości.
Spotkanie zrealizowało Narodowy Programy Rozwoju Czytelnictwa.


Zajęcia "Dzień Pluszowego Misia"

09.11.2017 r. kl. II b z wychowawcą p. Renatą Koch uczestniczyła w Bibliotece Pedagogicznej w zajęciach bibliotecznych zatytułowanych „Dzień Pluszowego Misia”. Dzieci miały okazję zobaczyć prezentację multimedialną przedstawiającą znanych bohaterów bajek, takich jak Miś Uszatek i Miś Coralgol oraz z innych bajek animowanych. Prezentacji towarzyszyły zabawy i konkursy z własnymi pluszakami przyniesionymi z domu. Zajęcia realizowały Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.


Spotkanie z metodykiem WODN p. Jadwigą Szymczyk

W dn. 09.11.2017 r.  dyrekcja i nauczyciele bibliotekarze Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Radomsku zaprosili metodyka Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim p. Jadwigę Szymczyk na spotkanie z nauczycielami bibliotekarzami szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Na spotkaniu podjęto dyskusję na temat: 

  1. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – realizacji programu.
  2. Promocji czytelnictwa przeprowadzanej w ramach konkursów, spotkań autorskich oraz projektów edukacyjnych.

Odbyło się również seminarium - „Planowanie pracy biblioteki szkolnej - dziennik  biblioteki" przeprowadzone przez metodyka Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim p. Jadwigę Szymczyk.

Spotkanie było owocne i utrwaliło współpracę między nauczycielami bibliotekarzami różnych szkół, realizowało również Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.


Spotkanie autorskie z Przemysławem Wechterowiczem

W dn. 26.09.2017 r. w MBP odbyło się spotkanie autorskie z pisarzem Przemysławem Wechterowiczem, w którym uczestniczyła kl. II b z wychowawcą p. Renatą Koch. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z literaturą dla dzieci i autorem książek takich jak : „Być jak tygrys”, „Jajko czy kura?”, „Proszę mnie przytulić”, „Uśmiech dla żabki”, „Lukrecja”, czy „Królowa z wieży”. Spotkanie zrealizowało Narodowy Programy Rozwoju Czytelnictwa.


Spotkanie z autorką Dorotą Combrzyńska-Nogalą

W dn. 14.09.2017 r. w MBP odbyło się spotkanie autorskie z pisarką książek dla dzieci Dorota Combrzyńską – Nogalą oraz ilustratorem Maciejem Szymanowiczem na temat: „Syberyjskich przygód Chmurki”. Uczestniczyli w nim uczniowie kl. IV c z wychowawcą p. Agnieszka Dygudaj.  
Mieli oni okazję poszerzyć swoją wiedzę z historii. „Syberyjskie przygody Chmurki” to prawdziwa historia o dzieciństwie w głębi Rosji, dokąd wywieziono bohaterką i jej bliskich w czasie II wojny światowej po agresji radzieckiej na Polskę. Dzieci z uwagą słuchały pogadanki pisarki i zadawały pytania. Spotkanie było niezwykle interesujące i poszerzyło wiedzę dzieci z historii Polski.                Spotkanie zrealizowało Narodowy Programy Rozwoju Czytelnictwa.


Szkolny Konkurs Fotograficzny

W dn. 31.05.2017 r. odbyło się podsumowanie Szkolnego Konkursu Fotograficznego „Ja i książka; książka w mojej rodzinie”.  Na konkurs zgłoszono 18 zdjęć związanych tematycznie z książką i promocją czytelnictwa.

Wyniki Szkolnego Konkursu Fotograficznego:

I miejsce- Martyna Muskała

II miejsce – Hubert Grabowski

III miejsce – Olga Kaczmarczyk

Zwycięzcom gratulujemyJ


XV Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół w Scrabble

26 maja 2017 r.  w Kutnie rozegrane zostały XV Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół w Scrabble. W turnieju tym wzięli udział nasi uczniowie:
Gimnazjum reprezentowali Natalia Musioł i Weronika Wolska, które zajęły w Ogólnopolskich  Mistrzostwach Szkół w Scrabble - VI miejsce.

GratulujemyJ


Warsztaty geologiczne

W dn. 18.05.2017 r. w Bibliotece Pedagogicznej odbyły się warsztaty geologiczne, w których wzięli udział uczniowie ZSG nr 7.
Prowadzące zajęcia p. Dorota Chmielewska i Justyna  Drozdek doktorantki z  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie poprowadziły zajęcia, z których młodzież mogła dowiedzieć się w jaki sposób poszukiwać informacji na temat przodków w Internecie.

Dzięki informacjom uzyskanym podczas warsztatów młodzież mogła stworzyć drzewo genealogiczne swojej rodziny.


Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy zatytułowany „Percy Jackson i bogowie olimpijscy”

W dn. 28.04.2017 r. w ZSG nr 4 rozegrał się Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy zatytułowany „ Percy Jackson i bogowie olimpijscy”. Celem konkursu było  rozwijanie i kształtowanie zainteresowań czytelniczych młodzieży, wyrabianie nawyku zgodnego i kulturalnego współzawodnictwa, promocja biblioteki i jej zbiorów oraz popularyzacja twórczości Ricka Riordana.
Naszą szkołę reprezentowały uczennice - Olga Andrysiak oraz Magdalena Tomczyk, które wykazały się dużą znajomością treści serii książek o Percym Jacksonie.
W toku indywidualnej rywalizacji uczniów szkół radomszczańskich Magdalena Tomczyk zajęła III miejsce w konkursie czytelniczym.

Gratulujemy!

Pokaż galerię zdjęć


Turniej scrabblowy  o Puchar Prezydenta Miasta dla uczniów szkół podstawowych.

25.04.2017 r. w sali klubowej MOSiR rozegrał się Turniej scrabblowy  o Puchar Prezydenta Miasta Radomsko dla uczniów szkół podstawowych. W tym dniu scrabbliści rozpoczęli  drugie starcie w turnieju. Naszą szkołę reprezentowali: Sebastian Klimczak, Stanisław Cieciura, Łukasz Dąbrowski oraz Szymon  Jeziorski.

O klasyfikacji końcowej decydowała suma punktów zdobytych w dwóch starciach turnieju.

W Turnieju scrabblowym o Puchar Prezydenta Miasta  Radomsko szkół podstawowych – Sebastian Klimczak  zdobył I miejsce.

Gratulujemy!

Opiekunem scrabblistów w PSP jest p. Anna Biniek.

Pokaż galerię zdjęćPojedynek scrabblistów o Puchar Prezydenta Miasta dla gimnazjum

26.04.2017 r. radomszczańscy scrabbliści rozpoczęli  drugie starcie w Pojedynku o Puchar Prezydenta Miasta Radomsko. W sali klubowej MOSiR pojedynkowali się na słowa uczniowie gimnazjów.
Naszą szkołę reprezentowali: Julia Gzik, Julia Krajewska, Natalia Musioł oraz Weronika Wolska.
O klasyfikacji końcowej decydowała suma punktów zdobytych w dwóch starciach.

W Turnieju scrabblowym o Puchar Prezydenta Miasta  Radomsko  szkół gimnazjalnych - Natalia Musiał zdobyła III miejsce, zaś Weronika Wolska VII miejsce.

Gratulujemy!

Pokaż galerię zdjęć


Warsztaty ekologiczno-plastyczne

W dn. 24.02.2017 r. kl. II d pod opieką wychowawcy p. Joanny Brylik i nauczyciela biblioteki p. Małgorzaty Fimowicz - Bednarskiej uczestniczyła w warsztatach ekologiczno- plastycznych poświęconych pingwinom, które odbyły się  w Bibliotece Pedagogicznej. Dzieci oglądały film o tych ciekawych zwierzętach, w którym zaprezentowano tryb życia i zwyczaje pingwinów. W następnej części warsztatów dzieci  miały okazję kształtować  umiejętności  plastyczne oraz rozwinąć swą kreatywność  podczas tworzenia obrazków przedstawiających pingwiny. 

Pokaż galerię zdjęć


Głośne czytanie w bibliotece

W dn. 17.02.2017 r. kl. III a  pod opieką wychowawcy p. Joanny Muszyńskiej  i nauczyciela biblioteki p. Małgorzaty Fimowicz- Bednarskiej uczestniczyła w warsztatach czytelniczo- plastycznych, które odbyły się  w Bibliotece Pedagogicznej. Podczas spotkania  odbyło się głośne czytanie opowiadań  związanych tematycznie z zimą. W drugiej części warsztatów Dzieci miały okazję kształtować  umiejętności  manualne oraz rozwinąć swą kreatywność  podczas tworzenia prac plastycznych. 

Pokaż galerię zdjęć


Zimowe czytanie 

W dn. 15.02.2017 r. w Bibliotece Pedagogicznej odbyły się warsztaty czytelniczo- plastyczne, w których uczestniczyła kl. III b pod opieką wychowawcy p. Doroty Idzikowskiej i nauczyciela biblioteki p. Małgorzaty Fimowicz- Bednarskiej. Podczas warsztatów dzieci słuchały dwóch opowiadań  autorki Danuty Muchy  pt. „ O tym, jak mrozik zastąpił swojego dziadka” oraz „O tym, jak mróz ukarał złą zamieć”. Odpowiadały na pytania do wyżej wymienionych tekstów oraz brały udział w warsztatach plastycznych tworząc zimowe krajobrazy.

Pokaż galerię zdjęć


Turniej w scrabble

W naszej bibliotece od listopada 2016 r. do lutego 2017r. przeprowadzony był Szkolny Turniej gry w scrabble dla gimnazjum. Uczestniczyło w nim 24 uczniów. Do finału zakwalifikowała się młodzież z kl. I b, III a i III b.

Wyniki turnieju:

I miejsce – Natalia Musioł  kl. I b

II miejsce – Michał Biesiada  kl. III a

III miejsce- Weronika Wolska kl. III b

Gratulujemy!


Warsztaty świąteczne

W dn. 14.12.2016 r. uczniowie kl. III d uczestniczyli w warsztatach świątecznych  w Bibliotece Pedagogicznej.  Dzieci oglądały pokaz slajdów ze św. Mikołajem oraz słuchały  pogadanki na temat historii o św. Mikołaju. Następnie uczestniczyli w warsztatach plastycznych. Dzieci malowały bombki farbami i ozdabiały je brokatem – pracowały z radością i dużym zaangażowaniem. Spotkaniu towarzyszyła muzyka świąteczna, która wprawiła wszystkich w dobry, świąteczny nastrój. Na koniec „Mikołaj” obdarował wszystkich cukierkami.

Pokaż galerię zdjęć


Warsztaty jesienne w Bibliotece Publicznej

W dn. 30.11.2016 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach jesiennych  w Bibliotece Pedagogicznej.  Uczniowie z kl. II a oglądali  zdjęcia jeża przygotowującego się do snu zimowego oraz słuchali pogadanki na temat zachowania, pożywienia  i  trybu życia tego zwierzęcia.  Następnie uczestniczyli w warsztatach praktycznych opracowując „menu” dla zwierzątka oraz tworząc z papieru trójwymiarowego jeża.  Uczniowie byli bardzo zaangażowani w pracę i zainteresowani tematem. 

Pokaż galerię zdjęć


Spotkanie z radomszczanką Bronką Nowicką

29 listopada 2016 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Miejskiej Bibliotece Publicznej w spotkaniu autorskim z radomszczanką Bronką Nowicką laureatką Nagrody Literackiej Nike 2016 , reżyserką teatralną i telewizyjną. Bronka Nowicka ukończyła łódzką Szkołę Filmową oraz Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Dzięki temu w swoim debiucie korzystała z bogactwa wyobraźni plastyczno-filmowej. Autorka promując książkę „Nakarmić kamień” w interesujący sposób  przedstawiła uczestnikom spotkania swą twórczość i przeniosła młodzież w świat literatury .

- Nie pragnę, żeby martwe rzeczy były żywe. Chciałabym, żeby żywi ludzie byli mniej martwi. O tym jest dla mnie ta książka - wyznaje Bronka Nowicka, opisując swoją książkę "Nakarmić kamień".

Pokaż galerię zdjęć


Warsztaty plastyczne "Dzień jeża"

W dn. 25.11.2016 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach jesiennych  w Bibliotece Pedagogicznej.  Nauczyciel bibliotekarz wyświetlił uczniom slajdy przedstawiające życie jeża oraz opowiedział w jaki sposób jeże mogą przetrwać zimę. Uczniowie z kl. II d wysłuchali pogadanki na temat zachowania, pożywienia  i  trybu życia tego zwierzęcia.  Atrakcją dla dzieci były warsztaty plastyczne. Uczniowie wybierali właściwe jedzenie dla jeża oraz naklejali kolorowe kartki z właściwymi elementami pożywienia  tego zwierzęcia.  Uczniowie byli bardzo zaangażowani w pracę i zainteresowani tematem. 


II Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania pt. "Zaczarowany świat książek"

W dn. 23.11.2016 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku odbył się II Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania pt. "Zaczarowany świat książek", którego organizatorami byli nauczyciele bibliotekarze ZSG nr 3 i ZSG nr 7 w Radomsku we współpracy z MBP w Radomsku.

Konkurs wpisano w realizację Rządowych programów: „ Książki naszych marzeń” oraz Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 2.

W konkursowych zmaganiach wzięło udział 26 uczniów z dziewięciu radomszczańskich szkół podstawowych wyłonionych na podstawie eliminacji wewnątrzszkolnych. Każdy uczestnik przeczytał w trzyminutowej prezentacji swój ulubiony fragment prozy.
Naszą szkołę reprezentowali: Hubert Mazur z kl.IV c, Julia Łągiewska z kl. V b i Anna Marczyk z kl.VI b

Poziom konkursu okazał się bardzo wysoki. Jury przyznało 7 nagród głównych i 6 wyróżnień.

Nagrodę Specjalną - Mistrza Pięknego Czytania- ufundowała Dyrektor MBP w Radomsku- otrzymała ją Karolina Staś PSP nr 2 w Radomsku.

Wyniki konkursu:
- I miejsce ex aequo: Natalia Podawca PSP nr 5 i Anna Karasińska PSP nr 1.
- II miejsce ex aequo: Antonina Fajkowska PSP nr 4, Milena Kowalska PSP nr 6, Wiktoria Kieruzel PSP nr 9.
- III miejsce ex aequo: Mikołaj Przerada PSP nr 3, Mikołaj Cieślak PSP nr 6.

Wyróżnienia: Anna Marczyk PSP nr 7, Maria Łengowik PSP nr 9, Aleksandra Liwińska PSP nr 9, Maria Kowalik PSP nr 10, Malwina Iciek PSP nr 1, Aleksandra Stanikowska PSP nr 6.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, a zwycięzcy i wyróżnieni nagrody książkowe.
Zmaganiom czytelniczym przysłuchiwali się zaproszeni goście: wiceprezydent Radomska-Małgorzata Kańska – Kipigroch, dyrektor ZSG nr 7 w Radomsku – Aleksandra Gniłka. dyrektor ZSG nr 3 w Radomsku – Izabela Iwanowicz. Dla wszystkich dzieci i gości przygotowano słodki poczęstunek.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

Pokaż galerię zdjęć


Warsztaty ekologiczno- plastyczne

W dn. 26 .10.2016 r. w Bibliotece Pedagogicznej odbyły się jesienne warsztaty ekologiczno- plastyczne. Uczestniczyła w nich kl. II d  z opiekunami p. Joanną Brylik oraz p. Małgorzatą Fimowicz- Bednarską. W czasie warsztatów ekologiczno-plastycznych omawiano zmieniający się krajobraz jesienny pól i lasów oraz przygotowanie się zwierząt do zimy. Dzieci miały również okazję poznawania różnych zwierząt zimujących wśród pól i lasów. Następnie zgadywały jakie zwierzęta są wyświetlane  na ekranie. Z kolei warsztaty praktyczne, w których uczestniczyli uczniowie polegały na tworzeniu masek zwierząt oraz malowaniu kolorowych drzew.


Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych

W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych gościliśmy w naszej bibliotece dzieci oraz ich nauczycieli- wychowawców  z Przedszkola nr 1.  Przedszkolaki miały okazję poznać czytelnię  oraz uczestniczyć w zajęciach  bibliotecznych, które odbyły się 25.10.2016r.  Dzieci słuchały znanych bajek i baśni czytanych im przez nauczycielkę biblioteki p. Małgorzatę Fimowicz- Bednarską . Następnie  oglądały pokaz slajdów prezentujących bajkowych bohaterów .  Z powodzeniem odgadywały zagadki związane z bajkowymi postaciami. Dzieci z dużym zainteresowaniem oglądały prezentację wyświetlaną na ekranie. Celem zajęć było kształtowanie zainteresowań czytelniczych dzieci poprzez poznawanie popularnych utworów literatury dziecięcej.  Przedszkolaki poznały zasady korzystania z książek, czasopism zgromadzonych w bibliotece  oraz czytelni. Pobyt w bibliotece dostarczył dzieciom dużo wrażeń, przedszkolaki przekonały się, że książka jest źródłem ciekawych przeżyć, wiedzy i rozrywki.
Następnie dzieci z nauczycielem bibliotekarzem p. Katarzyną Drogosz - zwiedziły pomieszczenia szkoły: halę sportową, świetlicę dla dzieci młodszych, kąciki zabaw dla dzieci podczas przerw. Przedszkolaki wyniosły  z tej wizyty wiele pozytywnych wrażeń. Zapraszamy ponownie do naszej biblioteki szkolnej.


Październik miesiącem bibliotek

W 1999 roku Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego ustanowiło Święto Bibliotek Szkolnych, które trwa przez cały październik. Również nasza biblioteka szkolna również włączyła się w obchody  tego święta. W dniu 04.10.2016 r. odbyło się spotkanie metodyczne nauczycieli bibliotekarzy w ZSG nr 5, na którym podjęto działania dotyczące udziału naszej szkoły w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa.

Nasza biblioteka szkolna współpracuje z różnymi instytucjami w środowisku lokalnym. W ramach tej współpracy realizujemy szereg działań. W ramach Święta Bibliotek w październiku uczniowie z kl. 0- II szkoły podstawowej uczestniczyli w Bibliotece Pedagogicznej w warsztatach jesiennych. Przygotowano również gazetkę „Międzynarodowy Dzień Bibliotek szkolnych”, akcję „Podaruj książkę naszej bibliotece”, zajęcia biblioteczne dla dzieci z Przedszkola nr 1 oraz Konkurs Pięknego Czytania.

Były to  działania promujące i wspierające rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w ramach Święta Bibliotek.


Warsztaty ekologiczno- plastyczne

W dn. 5.10.2016 r. w Bibliotece Pedagogicznej odbyły się jesienne warsztaty ekologiczno- plastyczne. Uczestniczyła w nich kl. I a  z opiekunami p. Marią Śledź oraz p. Małgorzatą Fimowicz- Bednarską. W czasie warsztatów ekologiczno-plastycznych podjęto temat sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy, wyświetlano zdjęcia omówionych zwierząt i ich zimowych kryjówek.  Następnie uczniowie uczestniczyli w warsztatach praktycznych kolorując maski zwierząt oraz tworząc fantazyjne kolorowe drzewa używając do ich tworzenia farb plakatowych i swoich palców.

Pokaż galerię zdjęć


Konkurs pięknego czytania

Od dn.20 października  do 10 listopada 2016 r. w naszej bibliotece odbyły się eliminacje do Szkolnego Konkursu Pięknego Czytania. Konkurs przeznaczony jest dla kl. IV-VI. Wzięło w nim udział 17 uczniów. Spośród  prezentujących utwory literackie wyłonionych zostało  3 uczniów- zwycięzców Szkolnego Konkursu Pięknego Czytania.  Są to :

Hubert Mazur kl. IV c, Julia Łągiewska kl. V b oraz Anna Marczyk z kl. VI b


Dąb Pamięci

W dn.16.09.2016 r. z okazji VI rocznicy posadzenia Dębu Pamięci  w przyklasztornym ogrodzie oo  Franciszkanów odbyły się uroczystości upamiętniające  Tadeusza Rozpędka, radomszczanina, aspiranta policji, zamordowanego w 1940 r. w Twerze, w których uczestniczył  poczet sztandarowy naszej szkoły. W ten sposób uczczono rocznicę agresji ZSRR na Polskę 17 września 1939 r.


Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny  „Przygoda z książką”.

W dn. 31.05.2016 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej nastąpiło podsumowanie Międzyszkolnego Konkursu  Fotograficznego pt. „Przygoda z książką” dla uczniów kl. IV – VI szkoły podstawowej. Naszą szkołę w konkursie reprezentowała Natalia Dziegieć. Zdjęcia wykonane przez uczestników możemy zobaczyć w oddziale dla dzieci w MBP.  Uczniowie wzięli również udział w warsztatach, na których poznali tajniki fotografii.


Szkolny konkurs fotograficzny „Przygoda z książką”.

W dn. 23.05.2016 r. odbyło się podsumowanie Bibliotecznego Konkursu  Fotograficznego pt. „Przygoda z książką” dla uczniów ZSG nr 7. Na konkurs wpłynęło 19 zdjęć o tematyce  „Ja i książka” oraz „Książka w mojej rodzinie” . 

 Wyniki Bibliotecznego  Konkursu Fotograficznego:

 I miejsce- Martyna Muskała kl. I c
II miejsce- Paulina Łyczko kl. II b
III miejsce- Mikołaj Michalczyk  kl. I c

Wyróżnienie-  Natalia Dziegieć V a

 Gratulujemy:)


Międzyszkolny Konkurs Czytelniczo- Plastyczny pt. „Czarne Stopy. Nowy ślad Czarnych Stóp”.

W dn. 24.05.2016 r. w Publicznej Szkole nr 5 odbył się Międzyszkolny Konkurs Czytelniczo- Plastyczny pt. „ Czarne Stopy. Nowy ślad Czarnych Stóp”. Brały w nim udział : Olga Andrysiak i Olga Kaczmarczyk z kl. VI c, które wykazały się wiadomościami z lektur i umiejętnościami plastycznymi.  Za udział w konkursie uczennice naszej szkoły otrzymały dyplomy.


 Projekt edukacyjny  „Biuro detektywistyczne Tomusia Orkiszka”

W dn. 17.05.2016 r. przeprowadzono w naszej bibliotece projekt edukacyjny  „Biuro detektywistyczne Tomusia Orkiszka” dla kl. IV b i IV c .  Za zajęciach uczniowie rozwijali swe zainteresowania czytelnicze, wyobraźnię oraz doskonalili umiejętność czytania ze zrozumieniem. Uczestnicząc w warsztatach plastycznych kształcili umiejętności plastyczne  i chęć czytania.

 


„Biuro detektywistyczne Tomusia Orkiszka”

W dn. 13.05.2016 r. kl. IV a uczestniczyła pod opieką p. Małgorzaty Fimowicz- Bednarskiej w projekcie edukacyjnym zatytułowanym „Biuro detektywistyczne Tomusia Orkiszka”.
Zajęcia odbyły się w  Bibliotece Pedagogicznej w Radomsku. Uczniowie  uczestniczyli w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” oraz warsztatach plastycznych  „ Na tropie szafirowej broszki”. Uczniowie rozwijali swe umiejętności  informacyjno- komunikacyjne, rozbudzali swą wrażliwość artystyczną i kreatywność.
Projekt  umożliwił rozwijanie indywidualnych zainteresowań, uzdolnień uczniów oraz przygotował ich do pracy zespołowej.

 


Warsztaty edukacyjne w  Bibliotece Pedagogicznej

W dn. 13.05.2016 r. kl. I d uczestniczyła pod opieką p. Pauliny Szalińskiej w warsztatach edukacyjnych w  Bibliotece Pedagogicznej w Radomsku. Na warsztatach dzieci miały okazję tworzyć maski zwierząt rozwijając w ten sposób swe uzdolnienia, umiejętności manualne oraz zainteresowania.
Zajęcia przyniosły dzieciom ogromną radość oraz pomogły rozwinąć ich język i słownictwo, kształciły również umiejętności  wyrażania myśli i rozumienia innych.

 


Warsztaty genealogiczne

W dn. 09.05.2016 r. w Bibliotece Pedagogicznej odbyły się warsztaty genealogiczne  „Poznajemy naszych przodków”. Brali w nich udział gimnazjaliści z naszej szkoły. Panie prowadzące - doktorantki  Wydziału Filologiczno- Historycznego Akademii Jana Długosza  w Częstochowie Dorota Chmielewska i Justyna Drozdek w ciekawy sposób przekazały młodzieży informacje dotyczące poszukiwania w Internecie wiadomości genealogicznych. Uczniowie poznali sposoby i metody  poznawania dziejów swojej rodziny oraz mogli sami wyszukać w Internecie interesujące ich informacje.  
Warsztaty były zorganizowane w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek. 

Pokaż galerię zdjęć


 Konkurs Czytelniczy pt. „Głodowe igrzyska”.

W dn. 05.05.2016 r w ZSG nr 4 odbył się Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy pt. „Głodowe igrzyska”. W konkursie brali udział uczniowie ze szkoły podstawowej,  jak i z gimnazjum.  Musieli oni wykazać się wiadomościami z lektury „Igrzyska śmierci” Suzanne Collins.  Naszą szkołę reprezentowały uczennice: Olga Andrysiak z kl. VI c i Agata Klimczyk z kl. III c gimnazjum, które wygrały Szkolny Konkurs Czytelniczy pt. „Katniss i Peeta na igrzyskach”.

  Pokaż galerię zdjęć


Happening  „Czytanie to świetna zabawa”

W poniedziałek 25.04.2016 r.  w naszej szkole odbył się Happening  „Czytanie to świetna zabawa” dla kl. IV –VI.

Impreza czytelnicza rozpoczęła się od dwóch prezentacji multimedialnych pokazujących  Rządowy Program „Książki naszych marzeń”, zalety czytania książek oraz wpływ czytelnictwa na rozwój intelektualny dzieci i młodzieży.
Prezentowany był również film „Książki naszych marzeń” nakręcony przez uczniów kl. VI a Oliwię Wojtalę i Pawła Nowickiego oraz czytane były fragmenty książek przez zwycięzców Konkursu Pięknego Czytania: Julię Łągiewską  z kl. IV b i Martynę Chojnacką z kl. VI c.
Następnie poszczególni uczniowie z klas IV –VI  przebrali się za ulubione postacie literackie prezentując się na forum szkoły.
Jury oceniło poszczególne klasy, a następnie przyznało nagrody:

 I miejsce – kl. IV a
II miejsce- kl. V a
III miejsce- kl. VI a

 Happening był zorganizowany w ramach realizacji Rządowego Programu „Książki naszych marzeń”.

  Pokaż galerię zdjęć


Happening w MBP pt. „Czytanie książek to świetna zabawa”.

W ramach Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 22.04.2016 r. wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną i bibliotekami  ZSG nr 3 oraz ZSG nr 7 zorganizowano Happening pt. „ Czytanie książek to świetna zabawa”. Wzięły w nim udział kl. III z ZSG nr 3 oraz kl. II a i kl. II d z ZSG nr 7 wraz z nauczycielami p. Joanną Muszyńską, p. Edytą Kaczmarczyk i p. Małgorzatą Fimowicz- Bednarską.

Uczniowie naszej szkoły przebrani się za ulubione bajkowe postacie zaprezentowali na Happeningu transparenty poświęcone czytaniu. Korowód kolorowych postaci przeszedł od ZSG nr 7, przez Plac 3 Maja, gdzie spotkaliśmy się z uczniami ZSG nr 3,  a następnie wspólnie przeszliśmy pod gmach MBP.

W MBP nastąpiło rozdanie nagród przez p. Prezydenta Miasta Radomska Jarosława Ferenca, p. dyrektor Izabelę Iwanowicz oraz p. dyrektora Radosława Bartnika za konkursy szkolne dla kl. IV-VI i kl. III:

  •  konkurs na film „Książki naszych marzeń”,
  •  konkurs na plakat „Czytanie książek to świetna zabawa”,
  •  konkurs plastyczny „Pompon, Mela i inni”.

Po uroczystości rozdania nagród uczniowie mieli okazję spotkania z autorką książek dla dzieci Melanią Kapelusz oraz ilustratorem Marcinem Bruchnalskim.
Dzieci mogły na nim  posłuchać fragmentów książek autorki oraz uczestniczyć w warsztatach plastycznych rozwijając swoją wyobraźnię i kształtując chęć czytania.
Impreza czytelnicza była zorganizowana w ramach realizacji Programu Rządowego pt. „Książki naszych marzeń”.

 Pokaż galerię zdjęć

 


 

Radomszczańska Liga Scrabble dla gimnazjów

W dn. 08.04.2016 r. odbyło się podsumowanie zmagań scrabblistów radomszczańskich  gimnazjów. Udział w lidze wzięli uczniowie naszej szkoły pod opieką p. Małgorzaty Fimowicz- Bednarskiej.

Wyniki  naszych uczniów w Radomszczańskiej Lidze Scrabble gimnazjów :

5 miejsce   Biesiada Michał- 7.0 ,  2615   
9 miejsce  Kubik Karolina- 6.0  ,  1741    
20 miejsce  Wolska Weronika- 3.5  ,  1451
24 miejsce  Osumek Marcin- 1.5  ,  762
25 miejsce  Buliński Wiktor- 1.5  ,  739

Drużyna gimnazjum w Lidze Scrabble zdobyła III miejsce w Radomsku.

Gratulujemy i zachęcamy do gry w scrabble J

Pokaż galerię zdjęć


 Sukces naszej scrabblistki

W dn. 07.04.2016 r. odbyło się podsumowanie zmagań scrabblistów radomszczańskich  szkół  podstawowych. Opiekunem uczniów w klubie scrabble w szkole podstawowej jest p. Anna Biniek. Podczas zawodów szkolnych wyłoniono uczniów reprezentujących PSP 7 w radomszczańskiej lidze scrabble.

Udział w lidze wzięli uczniowie naszej szkoły pod opieką p. Małgorzaty Fimowicz- Bednarskiej.

Wyniki  naszych uczniów w Radomszczańskiej Szkolnej Lidze Scrabble:

1 miejsce -Natalia Musioł-  9.0 , 2152  
8 miejsce Kacper Guziak- 6.0 , 1236
9 miejsce Sebastian Klimczak- 5.5 , 2035 
13 miejsce Łukasz Dąbrowski- 3.0 , 1492
20 miejsce Mateusz Bugdal- 1.0 , 755

Generalna klasyfikacja klubów szkolnych: 

1. PSP nr 7        69 pkt
2. PSP nr 4        54 pkt
3. PSP nr 5        52 pkt
4. PSP nr 2        51 pkt
5. PSP nr 10      27 pkt
6. PSP nr 8        23 pkt

Gratulujemy i zachęcamy do gry w scrabble J 

Pokaż galerię zdjęć


Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy "Poeci Dziecięcej Radości". 

16.03.2016 r.  W Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 odbył się Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy "Poeci Dziecięcej Radości".
Głównym celem konkursu było popularyzowanie  twórczości  poetów Małgorzaty Strzałkowskiej i Ludwika Jerzego Kerna oraz promocja literatury w ramach Rządowego programu "Książki naszych marzeń", a także rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci z klas I-III szkoły podstawowej.

Uczniowie naszej szkoły biorący udział w konkursie: Magdalena Łągiewska z kl. II a, Zofia Szendzielarz z kl. II b oraz Mateusz Suski z kl. II d wykazali się wiedzą i umiejętnościami plastycznymi , za co zostali nagrodzeni książkami oraz dyplomem dla szkoły.


Międzyszkolny Konkurs Recytatorski w PSP 8

W dn. 10 marca  2016 r. w PSP 8 w Radomsku odbył się konkurs recytatorski . Wzięli  w nim udział uczniowie klas 0-III ze wszystkich szkół radomszczańskich.  W tym roku tematyką konkursu były zabawki. Uczniowie kl. 0- III z naszej szkoły recytowali wierszyki, ubarwiając swoje występy ruchem scenicznym i rekwizytami.

Naszą szkołę reprezentowali:

1)      Wiktoria Gałkowska z kl. „0”
2)      Natalia Ciemniewska z kl. I c
3)      Krystian Szczepański z kl. II a
4)      Katarzyna Nowicka z kl. III a

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni. 

Pokaż galerię zdjęć


 Warsztaty plastyczne wiosenno - świąteczne w Bibliotece Pedagogicznej

W marcu 2016 r. kl. I- III szkoły podstawowej uczestniczyły w warsztatach plastycznych wiosenno- świątecznych w Bibliotece Pedagogicznej. Dzieci wykazały się umiejętnościami manualnymi tworząc pisanki oraz kolorowe ptaszki. Rezultaty ich pracy możemy podziwiać na zdjęciach. Warsztaty były prowadzone w ramach programu „Książki naszych marzeń”.

Pokaż galerię zdjęć


 Liga scrabble dla szkoły podstawowej i gimnazjum

W dn. 04.03.16 r. oraz 09.03.16 r. rozegrano Radomszczańską Szkolną Ligę Scrabble dla szkół podstawowych oraz gimnazjum. Naszą szkołę reprezentowali następujący uczestnicy:

 PSP nr 7:

1)      Natalia Musioł kl. VI c,
2)      Kacper Guziak kl. IV a,
3)      Sebastian Klimczak  kl. V c,
4)      Łukasz Dąbrowski  kl. V c,
5)      Mateusz Bugdal kl. IV a.

 PG nr 3:

1)      Michał Biesiada  kl. II a
2)      Weronika Wolska  kl. II b

 Rozstrzygnięcie rywalizacji szkół w scrabble w Radomsku nastąpi w kwietniu 2016 r.


Warsztaty ekologiczno- plastyczne pt. „Dzień wielorybów"

W dn. 05.02.2016 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Radomsku odbyły się warsztaty ekologiczno- plastyczne pt. „Dzień wielorybów”.  W zajęciach uczestniczyła kl. II d pod opieką p. Edyty Kaczmarczyk i p. Małgorzaty Fimowicz- Bednarskiej. Warsztaty łączyły w sobie elementy - pogadanki na temat środowiska życia wielorybów, filmu edukacyjnego oraz warsztatów plastycznych. Dzieci  uczestniczące w warsztatach zdobyły wiadomości  na temat  życia wielorybów oraz praktycznie kształciły swoje umiejętności  plastyczne.


Scrabble - liga PSP

W dn. 04.02.2016 r. ruszyła Radomszczańska Szkolna Liga scrabble 2015/2016 dla szkół podstawowych. W turnieju tym uczestniczyli uczniowie PSP nr 7 w Radomsku.  Po pierwszym  trzy rundowym spotkaniu, w którym uczestniczyło 26 uczestników, nasi uczniowie zdobyli następujące miejsca:

I miejsce Natalia Musioł kl. VI c,

III miejsce- Kacper Guziak kl. IV a,

V miejsce- Sebastian Klimczak  kl. V c,

XV miejsce- Łukasz Dąbrowski  kl. V c,

XVII miejsce- Mateusz Bugdal kl. IV a.

Gratulujemy!

 Pokaż galerię zdjęć 


Konkurs Pięknego Czytania

W ramach Rządowego programu „Książki naszych marzeń” nasza  biblioteka szkolna zrealizowała we współpracy z  Miejską Biblioteką Publiczną w Radomsku oraz biblioteką Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego nr 3 - Konkurs Pięknego Czytania pt. „Zaczarowany świat książek” dla kl. IV – VI szkół podstawowych uczestniczących w programie MEN.        

W konkursie naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Julia Łągiewska z kl. IV b,  Martyna Chojnacka z kl. VI c i Maksymilian Rudaś z kl. VI b .

Wyniki konkursu:

Mistrz Pięknego Czytania - Natalia Podawca z PSP nr 5 - Nagroda Dyrektora

MBP w Radomsku

I miejsce: Maja Kucharska z PSP nr 1 i Julia Iglantowicz z PSP nr 2

II miejsce Julia Jasnos z PSP nr 9

III miejsce Julia Rychlica PSP nr 1 i Aleksandra Liwińska z PSP nr 9 

 Pokaż galerię zdjęć


Warsztaty - Przyjaciele planety Ziemia

W dn. 5 listopada 2015 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej  w ramach projektu „Czytam sobie w bibliotece” odbyły się warsztaty zatytułowane „Przyjaciele planety Ziemia”.  Warsztaty skierowane były do dzieci z młodszych klas  szkoły podstawowej. Młodzi ludzie brali udział w edukacyjnej zabawie ucząc się segregacji odpadów oraz powtórnego  ich wykorzystania. Ćwiczyli  również głośne czytanie lektury „Marta i ufoludek”  autorstwa Wojciecha Widłaka.
W warsztatach brała udział kl. II

0000-00-00 00:00:00     Autor: mariola


Kliknij tutaj jeśli akceptujesz informację o plikach cookie
Używamy plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, oraz ułatwienia korzystania ze strony. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w [Polityce prywatności].