PSP 7 RADOMSKO

...Co grozi za czyny karalne? Czym jest demoralizacja?...

"Jakie są zapisy w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich a także kodeksie karnym? Co grozi za czyny karalne? Czym jest demoralizacja? Jak należy zachowywać się w miejscach publicznych, w szkole, w grupie rówieśniczej? Co mówią przepisy prawa o umieszczaniu obraźliwych wpisów w internecie, wysyłaniu szkalujących zdjęć, memów, dlaczego internetowe, dla jednych niby żarty, mogą skończyć się interwencją Policji lub sądu. 

To tylko nieliczne z pytań, na jakie uczniowie klas: VIIB, IIB, IIC oraz IIIA mogli uzyskać odpowiedź podczas dzisiejszego spotkania przedstawicielem Sądu Rejonowego w Radomsku, Panem Tomaszem Nowickim. Dokładnie omówione zostały zagadnienia związane z wyśmiewaniem, biciem, niszczeniem mienia, rozbojem, demoralizacją i cyberprzemocą."

U S T AWA z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich - http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19820350228/U/D19820228Lj.pdf 

2018-01-10 18:23:43        dodał(a): mariola